Vítejte na stránkách SDH Morkovice.


 
I. ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MORKOVICÍCH

    Na Moravě vznikl první hasičský sbor roku 1868 v Třebíči a na Kroměřížsku v roce 1876 ve Zdounkách. Morkovický sbor, který byl založen v roce 1887, byl v pořadí sedmým na okrese.

    Hasičský sbor v Morkovicích vznikl z nutnosti chránit majetek občanů před požáry. Ty byly v Morkovicích velmi časté. Od roku 1887 máme o nich přesné záznamy v “Hlášení o požárech“, které po svém založení vedla morkovická hasická jednota.

    Koncem šedesátých a v sedmdesátých letech pronikají i do Morkovic novinové zprávy o tom, jak tu i onde úspěšně v boji s požárem zasáhly dobrovolné hasičské sbory. A tak i první dobré zkušenosti s represivní činností hasičů na Kroměřížsku, ve Zdounkách, Hulíně a Holešově, přiměly představenstvo obce k tomu, aby vyvinulo snahu založit hasičskou organizaci i v Morkovicích. Prvním krokem k tomu bylo provolání představenstva obce k občanům dne 13. Srpna 1887, v němž se vybízí k založení hasičského sboru. V úvodu prohlášení je zdůrazněna všeobecná prospěšnost hasičské organizace. Na závěr jsou pak vyzváni ti, “..kteří souhlasí se záměrem, by v naší obci sbor zřízen byl, a kteří vůli mají, za členy činné, neb přispívající neb zakládající, jak stanovami určeno bude, přistoupit, aby se tuto podepsali a v pondělí dne 15. Srpna 1887 o třetí hodině odpoledne v učírni v obecním domě se nacházející, se sešli, by další kroky o zřízení dobrovolného hasičského sboru v Morkovicích učiněny býti mohly a pracemi přípravnými by hned se započalo.“

    Kdo byl iniciátorem myšlenky založit v Morkovicích hasičský sbor nelze dnes jednoznačně rozhodnout. Byl jím snad František Kubíček, správce místního velkostatku, tak to alespoň uvádí jeho syn a autor “Pamětí městečka Morkovic“, mohl jím být ovšem i nadučitel Eduard Nop, který byl také autorem provolání. I v mnoha jiných obcích totiž vyšla iniciativa k založení sboru právě od učitelů. Oba dva také stanuli po založení v čelních funkcích.

    Provolání obecního představenstva se setkalo s kladnou reakcí a podepsalo ji ihned 50 občanů.

    Po vypracování základních dokumentů totiž stanov a služebního řádu, po jejich schválení nejprve představenstvem
obce a poté i c.k. místodržitelstvím v Brně / to se stalo 10. Října 1887, sešla se první valná hromada nově založeného spolku 6. Listopadu 1887. Na ní byl zvolen starostou sboru nadučitel Eduard Nop, náčelníkem správce velkostatku František Kubíček a jeho dvěma zástupci Felix Jeřábek a František Kříž. Aklamací byli také zvoleni další členové výboru. Ti se pak sešli následujícího dne na první schůzi výboru a zvolili jednotlivé funkcionáře.  Místopředsedou se stal rolník Antonín Rektořík, jednatelem rolník Václav Matoušek a pokladníkem sedlář František Kříž.

    Založení požárního sboru v Morkovicích bylo činem vskutku pokrokovým, neboť bylo prospěšné obci a příkladem pro okolí.

 

 
1966771_733593473325606_844155240_n.jpg
1978705_733035973381356_790909798_n.jpg
img00026.jpg
img00030.jpg

 
upraveny znak SDH.jpg
sila.jpg
©SDH Morkovice-Slížany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one