Vítejte na stránkách SDH Morkovice.

O SDH Morkovice

SDH  MORKOVICE 
 
od historie po současnost
 
První písemná zmínka o Morkovicích je z roku 1222. Před rokem 1355 byla obec povýšena na městečko s hrdelním a trhovým právem. Z tohoto období se na náměstí dochoval kamenný pranýř. Již v roce 1389 stával v městečku kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Do třicetileté války měly Morkovice i obecní lázeň. Celé městečko bývalo důkladně opevněno. Po husitských válkách byly Morkovice i Slížany ovlivněny vírou českých bratří. Slížany se staly sídlem českobratrského biskupa a konala se zde nejdůležitější církevní shromáždění. V době třicetileté války byla na panství olejna, sladovna, pivovar a lihovar. Kromě zemědělství se až do konce 18. století živila velká část obyvatelstva tkalcovstvím. Od roku 1819 se silně rozvíjelo košíkářské řemeslo. Košíkářská výroba přetrvává až dodnes. V roce 1960 spojením dříve samostatných obcí Morkovice a Slížany vznikly Morkovice – Slížany, které byly v roce 2000 povýšeny na město.

Založení
15. srpna 1887 se 36 občanů přihlásilo za členy sboru a zvolili prozatímní výbor, který dostal za úkol postarat se o zřízení sboru. 30 dalších občanů se přihlásilo za přispívající členy. První valná hromada se konala 6. listopadu 1887, na které byl zvolen starostou sboru Eduard Nop, náčelníkem František Kubíček. Sbor zakoupil za 1200 zlatých na splátky čtyřkolovou stříkačku. Vlastní činnost sboru začala v roce 1888, kdy sbor 8. února pořádal první hasičský ples a 29. března se zúčastnil prvního požáru na Skavsku.

Významné osobnosti
Nejvýznamnější osobností historie sboru, jehož práce přerostla rámec Morkovic, byl nadučitel František Hrab, který do sboru vstoupil v roce 1892 a stal se v něm postupně zástupcem náčelníka, náčelníkem, jednatelem a v roce 1908 - 1912 starostou sboru. Roku 1898 byl zvolen přehlížitelem hasičských sborů na zdouneckém okrese a v roce 1907 starostou kroměřížské župy a Morkovice se staly jejím dočasným sídlem. V roce 1901 byl zvolen do výboru České jednoty hasičské markrabství moravského a v roce 1937 se stal čestným starostou Moravské zemské jednoty hasičské. Psal články do časopisu Hasičská obrana a dlouho redigoval hasičské kapesní kalendáře pro Moravu. Zemřel v roce 1941. Vladimír Hanák členem od roku 1946, zasadil se o výstavbu hasičské zbrojnice, velitelem 1955 – 1969, do roku 2005 hospodář sboru, dlouholetý delegát OSH. Zemřel v březnu 2015 ve věku 91 let.

Současnost
V období po II. sv. válce byla prvořadá pozornost věnovaná preventivní protipožární činnosti. V roce 1957 dostal sbor novou autostříkačku Mercedes. V letech 1957 až 1963 proběhla formou brigádnické výpomoci členů sboru výstavba hasičské zbrojnice, která byla 8. 6. 1967 předána sboru k užívání. V roce 1973 byla výzbroj sboru rozšířena o cisternu CAS 16 Zill 131. Od roku 1974 byla zřízena v Morkovicích na hasičské zbrojnici Požární stanice Okresní inspekce požární ochrany v Kroměříži. V letech 1979 až 1981 byla vybudována přístavba zbrojnice pro potřeby požární stanice. V roce 1986 a 1987 byly provedeny úpravy hasičské zbrojnice a jejího okolí do současné podoby. V 80. letech byla stará cisterna nahrazena vozidlem Škoda 706 RTHP CAS 32, které spolehlivě sloužilo do roku 2010.  V novém tisíciletí jsme na průčelí zbrojnice umístili sošku sv. Floriána, kterou jsme před tím nechali vysvětit v místním kostele. Vysvěcen byl i historický prapor sboru, který jsme si nechali v roce 2007 ručně vyšít za cenu 14 000 Kč.
Činnost sboru je úzce spjatá se zásahovou jednotkou města Morkovice - Slížany, která je zařazena v kategorii JPO II. Ve výbavě zásahové jednotky je cisternové vozidlo TATRA 815 CAS 20/6000/0-S2R vybavené dýchací technikou Dräger, plovoucím čerpadlem, motorovým kalovým čerpadlem Heron, elektrocentrálou, motorovou pilou, vakuovými dlahami, suchým oblekem a defibrilátorem. V roce 2012 měla zásahová jednotka 90 výjezdů. Ve výjezdu je zařazeno i vozidlo Avia A31 DA 12, které využívá i SDH. Vozidlo TATRA je rok výroby 1986 a bylo nám ve verzi CAS 32 předáno HZS Kroměříž v roce 2009. Vzhledem k  technickému stavu vozidla byla v roce 2011 provedena jeho repase firmou Požární technika KOMET s.r.o. za částku 2,6 mil. Kč. 2,1 mil. bylo uhrazeno z rozpočtu města, 0,5 mil. z dotace Zlínského kraje. V roce 2017 byl při příležitosti 130. výročí založení sboru jednotce slavnostně předán nový dopravní automobil FIAT DUCATO v celkové hodnotě 927.184 Kč.
 Sbor každoročně pořádá soutěž pro dospělé v požárním útoku „O putovní přilbu Josefa Vašiny“, pojmenované po dlouholetém a zkušeném rozhodčím, zasloužilém členu a významné osobnosti sboru. Pak pro mládež soutěž jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami a Závod požárnické všestrannosti, z kulturní činnosti masopustní průvod městem, hasičský výlet a s městem spolupořádá hodovou zábavu. 2x ročně provádíme ve městě sběr železa a elektrozařízení. Zapojili jsme se do akce „Recykluj s hasiči“, ve které jsme v roce 2014 vyhráli kategorii Nejvyšší hmotnost sesbíraného elektrozařízení ve Zlínském kraji. Členové sboru navštěvují hasičské výlety pořádané okolními sbory. Jedná se o tradici, která se zachovala pouze v Morkovickém okrsku a některých okolních sborech. „Hasičské výlety“ jsou nejen pro hasiče, ale i pro rodiny a veřejnost. K tanci a poslechu hraje kapela, soutěží se ve střelbě ze vzduchovky, v ruských kuželkách a pro děti v kole štěstí.  V roce 2011 nám město propůjčilo zahradu vedle hasičské zbrojnice, kterou jsme si vlastními silami přebudovali na soutěžní areál. Počátkem roku 2014 jsme vlastními silami provedli rekonstrukci a rozšíření klubovny mládeže na hasičské zbrojnici. Rok 2015 je pro sbor přelomovým rokem, kdy po 128 letech byla poprvé do funkce starosty sboru zvolena žena, Kristina Krejčí. V sedmičlenném výboru je velitel SDH a JSDH, jednatel, hospodář, preventista, vedoucí mládeže, ref. MTZ – domovník. Výbor zasedá průměrně 12x ročně, valná hromada se koná každoročně začátkem ledna ve velkém sále zbrojnice.


Činnost mládeže a dorostu
Veřejnosti se poprvé představilo družstvo žáků při velkém požárním cvičení v roce 1953. V letech 1971 – 80 se mladí požárníci pod vedením Vladimíra Hanáka ml. zapojili do hry Plamen, do soutěže o Podhostýnský pohár a do soutěží v okolí. Brzy v těchto soutěžích dosáhli značných úspěchů a získávali přední místa. Byli nejlepším družstvem mladých v okrese Kroměříž a na předním místě v Jihomoravském kraji. Každoročně se účastnili žňových hlídek podél železniční trati, kdy hlídali zralé obilí. V 80. letech se již na předešlé úspěchy nepodařilo navázat a v 90. letech činnost mládeže ve sboru téměř zanikla. Od roku 1998 pod vedením Kristiny Krejčí se činnost mladých hasičů opět rozvíjí. Pravidelně se účastní jak akcí pořádaných SDH, tak hlavně soutěží, zejména pohárových v požárním útoku, nebo štafetách, branných závodů, hry Plamen a v disciplíně jednotlivců 60 m a 100 m s překážkami a výstupu na cvičnou věž. Díky pilnému učení a trénování patří dlouhodobě morkovská mládež mezi nejlepší v okrese a dorost v republice. Sbor se může pyšnit reprezentanty ČR v požárním sportu, kterými byli nebo nadále jsou Zuzana Žemžulová, Kamila Krejčí, Kateřina Borovičková a Vít Vymazal.
upraveny znak SDH.jpg
sila.jpg
©SDH Morkovice-Slížany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one