Vítejte na stránkách SDH Morkovice.

Pravidelná revize komínů může zachránit život, zdraví anebo majetek

    Rok se s rokem sešel a máme tu zase velké ochlazení s příchodem podzimu. Všichni určitě začínáte topit, abyste měli ve svých příbytcích teplo a útulno. Neměli byste, ale zapomínat na velmi důležité věci, a to počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
(§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.)
   
    Co to pro nás vlastně znamená? Znamená to, že musíme mít vyčištěné a zkontrolované spalinové cesty (komíny). Pokud by jsme to neměli, tak nám hrozí nebezpečí. A to u komínů, kterými se odvádí spaliny od spotřebičů na tuhá paliva, může dojít k usypání komínového průduchu sazemi a tuhými úsadami až k sopouchu, potom se spaliny vrací do prostoru se spotřebičem. Protože ve spalinách je oxid uhelnatý, může dojít k přiotrávení až k otravě CO. Druhým nebezpečím je, že nečištěním průduchu komína může dojít ke vznícení sazí, které při hoření mohou dosáhnout vysokých teplot. Vysokou teplotou a přetlakem komínů může dojít k prasknutí komína a k požáru budovy.
   
    U spotřebičů na plynná paliva, zejména u vyvložkovaných komínů se uživatelé domnívají, že zde žádné nebezpečí nehrozí. Pominu-li občasné ucpání komínů spadlými holuby, dochází i zde k tvorbě úsad jak ze spalin tak při povrchové korozi komínových vložek (korozi hliníku urychlují v koupelnách různé spreje a chemikálie, které jsou odváděné spolu se spalinami), a proto může dojít k ucpání průduchu komína v místě napojení kouřovodu do komínové vložky. Spotřebiče na plynná paliva jsou nejvíce situovány do koupelen, které mají obvykle malý prostorový objem. Spaliny u málo čištěných a kontrolovaných plynových spotřebičů (zejména u starých karem) mají vysoký obsah oxidu uhelnatého (řádově až 7000 ppm) a pokud spaliny neodchází komínem do volného ovzduší, ale vrací se zpět do koupelny, dochází při větší koncentraci CO v prostoru koupelny (řádově 3000 ppm) ke smrti po 30 minutách. Otrava oxidem uhelnatým od plynových spotřebičů na plynná paliva v koupelnách není bohužel výjimečným případem.
   
    Nesmíme zapomenout, že oxid uhelnatý je velice zákeřný tím,
že je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch.

   
    Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Tato kontrola je povinná jednou ročně a také je dobré mít od ní uchovaný záznam, jelikož v případě vniku škody způsobené od komína, pokud nebude kontrola provedena a doložena, tak nám pojišťovna nic nezaplatí za vzniklé škody.
   
    Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. U spotřebičů na pevná paliva, které používáme sezóně (znamená méně než 6 měsíců v roce) se provádí dvakrát ročně. Pokud někdo topí déle, kontrola se provádí třikrát ročně (pokud budeme spalovat různé nekvalitní materiály, které nám ucpávají komín, pak nestačí čistění ani každý měsíc). U plynových spotřebičů se vše provádí jednou ročně.
 
    Na závěr si vše shrneme. Revizi komínu si necháme provést jednou ročně odborně způsobilou osobu a vždy uschováme doklad. Čištění provádíme podle druhu materiálu, kterým topíme. U plynu provádíme jedenkrát ročně a u pevných paliv s klasickým sezónním topením provádíme minimálně dvakrát ročně a topíme pouze kvalitním materiálem.

 
Bc. Pavel Krejčí
preventista SDH
 
revize-kominu-2011-4dad5521a9946_586x392.jpg
BMA413fd1_kour_profimedia_0012575020.jpg


 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (42 | 34%)
Ne (56 | 45%)
sila.jpg
©SDH Morkovice-Slížany
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one